Header Header English
Contact
Home Aanbod Agenda Partners Worldcup   Go to Twitter Go to YouTube Go to Facebook
Sportservice Nederland BV
 
 
 

 

 

 
Sportservice nederland

Disclaimer van Sportservice Nederland BV, eigenaar en aanbieder van Panna Knock Out™

Internetsite

Bij de samenstelling en het beheer van de website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat de aangeboden informatie onjuist overgekomen is. Sportservice Nederland BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de site, of juist de tijdelijke onmogelijkheid de website te raadplegen. Sportservice Nederland BV aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar de websites van Sportservice Nederland BV, waaronder pannaknockout.org. Sportservice Nederland BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van haar website en de via haar website te leveren producten. Het is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportservice Nederland BV de informatie en/of de huisstijl te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

E-mail

Formele post wordt niet per e-mail verzonden. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan e-mail berichten of eventuele bijlagen. Sportservice Nederland BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door of als gevolg van de informatie uit dit bericht.
Onze e-mail berichten zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien een e-mail bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend, het e-mail bericht per omgaande aan ons te retourneren en alle informatie hierover uit uw computer(s) te verwijderen.
Openbaring, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens schriftelijke goedkeuring van Sportservice Nederland BV, niet toegestaan.
Sportservice Nederland BV bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch berichtenverkeer. Desondanks kan Sportservice niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht. Sportservice Nederland BV kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Uitzondering hierop zijn e-mail berichten die voorzien zijn van een geautoriseerd certificaat.

Lees meer over Sportservice Nederland BV
..
 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Sportservice Nederland BV Disclaimer Trademark